Foto-Ausstellung

 Foto Gallery

Resim Sergisi

 

 

Anatolica-Laden

          Anatolica shop

                    Anatolica dükkânı

 

Drusen (Israel, Golan, Süd-Syrien)

          Druzes (Israel, Golan Hights, southern Syria)

                    Dürzüler (İsrail, Golan tepesi, güney Suriye)

 

Eine untergegangene Welt (Chaldäerdörfer in der Türkei)

          A vanished world (the last Chaldean villages in Turkey)

                    Kayıp olan bir dünya (Türkiye’nin son Keldani köyleri)

 

Ethnizität in Karikaturen

          Ethnicity in caricatures and cartoons

                    Karikatürlerde etnik kimlik sorunları

 

Gräber – Friedhöfe – Begräbnisse (weltweit)

          Graves – cemeteries – funerals (worldwide)

                    Mezarlar – mezarlıklar – cenazeler (dünya çapında)

 

Moscheebauten in Deutschland

          Mosques in Germany

                    Almanya’da camiler

 

Orang Kanak (Süd-Malaysia)

          The Orang Kanak tribe in southern Malaysia

                    Güney Malezya’daki Orang Kanak halkı

 

Samaritaner in Nablus

          The Samaritans in Nablus

                    Nablus’daki Samaritanlılar

 

Thaipusam – ein Hindu-Fest (Malaysia)

          Thaipoosam – a Hindu festival (Malaysia)

                    Thaipusam – Malezya’da bir Hindu bayramı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startseite – Home - Başsayfa